انواع سبد و آبکش و آبچکان در برندها و طرح‌های مختلف در این دسته‌بندی از بازار شوش موجود است.