۲۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه پلاستیکی

سرویس آشپزخانه گرد 22 پارچه لیمون

۷۱۳,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه پلاستیکی

سرویس آشپزخانه گرد 37 پارچه لیمون

۹۹۳,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده مواد غذایی

ست قند و شکر چهارگوش لیمون

۱۵۳,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده مواد غذایی

ست 4 تایی بانکه چهارگوش لیمون سایز یک

۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد جهیزیه
۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده مواد غذایی

سطل برنج 14 کیلویی گرد لیمون

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده مواد غذایی

سطل برنج 10 کیلویی گرد لیمون

۱۵۸,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه پلاستیکی

ست جانانی و بانکه قند و شکر گرد لیمون

۱۸۸,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه پلاستیکی

سرویس آشپزخانه 9 پارچه 4 گوش لیمون

۵۶۳,۰۰۰ تومان

سایر لوازم و ظروف پلاستیکی

جا قاشق و چنگال کریستالی لیمون

۱۸,۰۰۰ تومان
۸۴۳,۰۰۰ تومان

سرویس آشپزخانه پلاستیکی

سرویس آشپزخانه 9تکه لیمون

۴۹۱,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده مواد غذایی

ست جای قند و شکر لیمون

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آبکش و سطل پلاستیکی

ست 8عددی آبکش و لگن لیمون

۹۴,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان